Migracja Joomla krok po kroku - test sprawdzający

Chcesz zmigrować Joomla do nowej wersji, ale nie wiesz czy jesteś na to przygotowan(a)y ? Oto krótki test sprawdzający, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy realizować zadanie samodzielnie, czy też skorzystać z pomocy zewnętrznej.

Hosting

 • Czy bez problemu posługujesz się i wykorzystujesz panel zarządzania swoim hostingiem ?
 • Czy wiesz jak i bez problemu posługujesz się opcją zarządzania plikami, w panelu zarządzania hostingiem ?
 • Czy potrafisz posłużyć się i wykorzystać FTP lub SFTP ?
 • Czy możesz i potrafisz, z poziomu panelu hostingu, utworzyć poddomenę lub podkatalogi ?

Baza danych

 • Czy masz dostęp, z poziomu panelu hostingu,  do bazy danych ( poprez PhpMyAdmin lub interfejs graficzny ) ?
 • Czy potrafisz bez problemu, dokonać bezpośrednich zmian, na bazie danych (poprzez panel graficzny jak i zapytania) ?
 • Czy potrafisz bez problemu, utworzyć bazę danych oraz użytkowników bazy danych, z poziomu panelu hostingu ?

Kopia bezpieczeństwa

 • Czy potrafisz utworzyć kopię bezoieczeństwa swojej strony ?
 • Czy potrafisz odtworzyć swoją stronę z kopii bezpieczeństwa ?

Administracja Joomla

 • Czy regularnie aktualizujesz swoją instancję Joomla (łatki bezpieczeństwa/korekty kodu) ?
 • Czy regularnie aktualizujesz dodatkowe rozszerzenia, w swojej stronie ?
 • Czy kiedykolwiek, samodzielnie instalował(a)eś dodatkowe rozszerzenie, w swojej stronie ?
 • Czy kiedykolwiek konfigurowałea)eś dodatkowy komponent, w swojej stronie ?
 • Czy wiesz jakie używasz i jakie masz zainstalowane rozszerzenia, w swojej stronie ?

Przedstawiliśmy czternaście (14) podstawowych pytań, jakie należy sobie zadać, przed migracją Joomla. Jeśli na więcej niż dziesięć (10)  pytań, udzielił(a)eś odpowiedzi twierdzącej, to możesz poradzić sobie, z samodzielną migracją systemu Joomla. Jeśli negatywna odpowiedź padła na cztery (4) lub więcej pytań, to samodzielna migracja może zakończyć się problemami, więc lepiej poszukaj partnera, który wykona to za Ciebie.

Test sprawdzający zdolność do migracji Joomla zakończony sukcesem

Skoro uzyskał(a)eś pozytywny wynik testu, warto przyjrzeć się procesowi bardziej szczegółowo i dokonać analizy stanu bieżącego. Oto kilka zagadnień, na które należy sobie odpowiedzieć:

1. Czy posiadasz własne lub samodzielnie modyfikowane rozszerzenia (komponenty, moduły, dodatki) zainstalowane, na swojej stronie ?

Jeśli tak, to czy wykonałe(a)ś je samodzielnie :

 • w przypadku samodzielnych zmian, poradzisz sobie, z adaptacją do nowej wersji.
 • w przypadku, gdy zostały wykonane przez inne osoby, warto  poszukać programisty/firmy gotowych podjąć się takiego zadania, albo spróbować, ponownie zwrócić się do ich autora, w celu aktualizacji, do nowej wersji.

2. Czy masz, własny, indywidualny szablon graficzny ?

Jeśli tak, i zbudowany został przez Ciebie :

 • poradzisz sobie z adaptacją szablonu, do nowej wersji Joomla.
 • w przypadku, gdy został przygotowany przez inne osoby i nie planujesz zamienić go, na inny, przygotowany dla nowej wersji Joomla, to lepiej poszukać programisty/firmy gotowych podjąć się realizacji nowej wersji, lub poszukać autora, który mógłby dokonać aktualizacji.

3. Czy na Twojej stronie, są często zmieniane dane (np. dane użytkowników) ?

 • niektóre strony internetowe Joomla, posiadają dużą ilość danych użytkowników, które często ulegają zmianie i systematycznie przyrastają (fora, sklepy), a to oznacza, że w trakcie migracji, mogą pojawić się nowe dane, które należy przenieść, do środowiska developerskiego, zanim zostanie ono opublikowane. Niektórzy autorzy rozwiązań przygotowują intrukcje migracyjne, ale jeśli nie, to konieczna będzie znajomość zapytań i funkcji MySQL, które pomogą sfinalizować proces migracji.

4. Czy sprawnie operujesz MySQL, w celu dodawania danych ?

 • jeśli tak, to poradzisz sobie z migracją własnej strony.
 • jeśli nie, to warto poszukać programisty/firmy gotowych podjąć się takiego zadania.

2. Czy posiadasz rozszerzenia (komponenty, moduły, dodatki) , które nie są kontynuowane, w nowej wersji Joomla ?

 • niektóre rozszerzenia, które świetnie funkcjonowały i były rozwijane, we wcześniejszych wersjach, w kolejnej mogą być niedotępne.
 • jeśli funkcjonalność przestarzałego rozszerzenia, nadal jest dla Ciebie ważna, warto poszukać nowego rozszerzenia, spełniającego wymagania, w katalogu Joomla. Jeśli potrafisz to zrobić samodzielnie, to poradzisz sobie z migracją, jeli nie to poszukaj programisty/firmy gotowych podjąć się tej zmiany.