Korzystać Z Chmury Czy Budować Chmurę ?

Chmura I Proces Wyboru

Krytyczną decyzją, w planowaniu wykorzystania chmury, dla każdej organizacji, jest decyzja o tym, czy wykorzystać usługi istniejącego dostawcy chmury, czy może zbudować własną chmurę. Każda organizacja jest wyjątkowa, w swoich celach i zadaniach, tak samo jak ich istniejące centra przetwarzania danych,

dlatego decyzja "Używać Czy Budować Chmurę" nie zawsze jest łatwa. Integratorzy systemów chmurowych i wiodący dostawcy chmur również nie ułatwiają podejmowania dcyzji, stosując różne terminy określające chmury, takie jak: chmura publiczna, wirtualna chmura prywatna, chmura zarządzana, chmura prywatna, bądź chmura hybrydowa. Poniżej przedstawiamy schemat pozwalający podjąć decyzję, przy wyborze chmury, a także zrozumieć różnice pomiędzy nimi.

 

Schemat Wyboru Chmury, Z Perspektywy Klienta

W celu przybliżenia znaczenia, schematu należy spojrzeć na poszczególne modele chmury, w pierwszej kolejności spójrzmy, na chmurę z perspektywy finansowej.

 

Model Użytkowania Chmury - OpEx, czyli model kosztowy

Korzystanie z usług chmurowych oznacza dla organizacji, kupowanie usługi od dostawcy usługi chmurowej, zwykle chmury publicznej.W takim modelu użytkowania, wydatki inwestycyjne są żadne lub bardzo niewielkie, ponieważ klient płaci zwykle stałą opłatę za usługę, w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Wydatki, które są ponoszone, pokrywają abonment za usługi i wykorzystywane zasoby. Model nie wymaga (on-premise) infrastruktury obliczeniowej, zlokalizowanej we własnej siedzibie lub dołączonej do własnej sieci.
Warto zapamiętać, że model użytkowania chmury, stosuje się również do wirtualnej chmury prywatnej lub chmury zarządzanej, która w całości zlokalizowana jest, w siedzibie lub centrum dostawcy rozwiązania chmurowego. jest to podobne do korzystania z chmury publicznej, z dodatkiem pewnego poziomu oczekiwanej konfigurowalności i zwykle z wydzieleniem prywatnego środowiska sieciowego. Zdarza się, że dostawcy chmury, wymagają w takim modelu minimalnego okresu użytkowania lub wielkości zasobów (np. 2 serwery) oraz niewielkiego wkładu inwestycyjnego, na konfigurację wirtualnej prywatnej bądź zarządzanej chmury, w imieniu zamawiającego.

Model Budowania Chmury - CapEx, czyli model inwestycyjny

Budowanie usługi chmurowej oznacza zwykle wdrożenie rozwiązania chmurowego, które zlokalizowane jest w centrum przetwarzania klienta, lub wybranego operatora. W takim modelu uruchomienia chmury prywatnej, klient ponosi zwykle ciężar większości kosztów inwestycyjnych, związanych z implementacją i zarządzaniem usługą chmurową. Klient może zdecydować, czy wykorzysta wiedzę zewnętrznego integratora, czy też, w ramach własnej organizacji zaprojektuje i zakupi wszystkie elementy sprzętowe oraz oprogramowanie, do implementacji własnej chmury.

Doświadczenie pokazuje, że zatrudnienie zewnętrznego partnera, który specjalizuje się we wdrożeniach chmury prywatnej, znacząco przyśpiesza proces implementacji, obniża ryzyko problemów, skupia wdrożenie na rozszerzeniu ważnych funkcji środowiska chmurowego, co z kolei pozwala organizacji, skupić się na działalności biznesowaj i klientach, niż stawaniu się expertem, w budowie i implementacji chmury.

Należy pamiętać, że przy budowie własnej chmury, konieczne jest podjęcie wielu decyzji z zakresu planowania procesów biznesowych, dla wewnętrznych, równoległych w strukturze lub podległych jednostek, które będą korzystać z usług chmurowych. Konieczne jest zdecydowanie, kto jest lub jakie organizacje będą docelowymi odbiorcami chmury, od którego modelu implementacji zacząć, jak chmura będzie rozliczana (sprzedawana) użytkownikom końcowym (klientom) i jak zarządzać oraz wspierać odbiorców usług chmurowych. Oczywiście, konieczne decyzje techniczne, jak rozmiar infrastruktury startowej, system do zarządzania chmurą, zależeć będą od podjętych decyzji biznesowych.

Modele Implementacyjne Chmury

Pierwsze o czym należy zdecydować, to model implementacji, który najlepiej odpowiada grupie docelowej Twoich klientów ( Twojej organizacji lub klientom - odbiorcom, Twoich usług chmurowych, dla których być może już dostarczasz usługi IT). Oto modele chmury, w podziale na zakres impementacji:CHMURA PUBLICZNA

Jeśli naprawdę chcesz zostać dostawcą chmury prywatnej, to musisz zbudować własną infrastrukturę techniczną, ofertę i kalkulację cenową, z założeniem jednego zestawu standardowych produktów, dla wszystkich potencjalnych klientów. Ten typ usług chmurowych udostępniany jest zwykle poprzez internet na warunkach ogólnie dostępnych, i dla grupy określonch klientów docelowych. W ofercie chmury publicznej NIE oferuje się zwykle specjalizowanych i zaawansowanych usług chmurowych, należy się raczej skupić na standayzacji i automatzacji systemu zarządzania chmurą, aby ludzka interwencja, w procesie udostępniania usług, ograniczona była do minimum. Standaryzacja i automatyzacja usług chmurowych konieczna jest bowiem do zachowania niskich kosztów, a tym samym konkurencyjności na rynku.

WIRTUALNA CHMURA PRYWATNA

Innym modelem implementacyjnym chmury, zdobywającym popularność, jest wirtualna chmura prywatna, która faktycznie jest chmurą publiczną oferującą unikalne (prywatne) zasoby i podsieć środowiska sieciowego indywidualne dla każdego klienta lub odbiorcy. Tego typu środowisko chmurowe oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa i możliwość indywidualnej konfiguracji, ale nie taki poziom, jaki jest możliwy, w typowej, własnej chmurze prywatnej.

CHMURA PRYWATNA

Jeśli planujesz oferować usługi chmurowe wewnątrz organizacji lub chmurę zindywidualizowaną z usługami chmurowymi dostosowanymi do konkretnego klienta, to model chmury prywatnej jest dla Ciebie najwłaściwszy. Możesz stworzyć chmurę i udostępniać, wirtualną chmurę prywatną dowolnemu klientowi lub dowolnemu centrum przetwarzania danych. Najważniejszym elementem tecnologicznym, które musi zostać przygotowany, wyceniony i wdrożony, to platforma zarządzania chmurą. Taka platforma to nic innego jak system umożliwiający klientowi zamawianie, dzierżawę, rozliczenie, raportowanie i automatyczne dostarczanie wszystkiego jako usługę XaaS (Anything as a Service)'.

CHMURA HYBRYDOWA

Większość organizacji korzystającch z chmury prywatnej, po pewnym czasie ewoluuje w kierunku modelu chmury hybrydowej. Gdy połączysz swoją chmurę z inną chmurą, szczególnie, gdy masz mieszankę prywatnych i publicznych usług chmurowych, to Twoja chmura, z definicji staje się chmurą hybrydową. Chmury hybrydowe łączą wiele typów chmur i potencjalnie wiele usług chmurowych od różnych dostawców chmur, podłączenie własnej chmury prywatnej (on-premises) do usługi chmurowej zewnętrznego dostawcy sprawia, że staje się ona częścią chmury hybrydowej. Możesz wdrożyć system zarządzania chmurą hybrydową, aby skoordynować automatyzację, udostępnianie, raportowanie i rozliczanie sług chmurowych, w ramach wszystkich podłączonych rozwiązań chmurowych.  System zarządzania chmurą hybrydową, zwany jest także brokerem platformy chmurowej. Brokery dostarczane są przez kilku znaczących integratorów systemów i dostawców rozwiązań chmurowych, do wdrożenia w ramach centr danych lub licencji chmury prywatnej. Po wdrożeniu rozwiązania, można skonfigurować taki system zarządzania chmurą hybrydową, aby integrował z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań chmurowych lub istniejącymi centrami systemów IT.

CHMURA SPOŁECZNOŚCIOWA/GRUPOWA

Ten model jest rzadziej opisywany i znany, chociaż chmury społecznościowe generalnie są wariacją chmur prywatnych. Zwykle są to chmury zaprojektowane i zbudowane dla indywidualnych potrzeb grupy organizacji, które chcą współdzielić infrastrukturę chmurową i aplikacje. Część organizacji utrzymuje i zarządza grupą usług chmurowych, podczas gdy inna część organizacji zapewnia pozostałą grupę usług chmurowych. W praktyce można mówić o niezliczonych wariantach, w odniesieniu do tego kto i co udotępnia oraz dostarcza i zarządza usługami, kto i jak rozlicza usługi, jak są one finansowane. Infrastruktura, sieć, wdrożone aplikacje dla chmury społecznościowej zależą od wymogów klientów/użytkowników.